Oplev historien i Sønderborg

Sønderborg er ikke blandt de største byer i Danmark. Er du historisk interesseret, er den gamle købstad imidlertid ikke til at komme udenom på din tur rundt i landet.

Sønderborg var lige midt i det hele under de slesvigske krige i 1848-1850 og blev sønderbombet, da krigen mellem Pressen og Danmark brød ud i 1864. Byen ligger nær det store slagområde ved Dybbøl, og både Als og Sundeved var krigsområder, der blev hårdt mærket af krigen. I Sønderborg var krigens virkninger meget markante. Man plejer at sige, at København som den første by i verden blev bombet fra havet i 1801, men Sønderborg var nok den første by, der blev reelt skudt i grus i en krig.

Besøg slottet og krigsmuseet

Byens vartegn er det store, røde middelalderslot, der ligger på et næs og fra gammel tid har bevogtet indsejlingen til Alssund og dermed adgangen til byen. Her var Christian den 2. fange i årene efter, han blev afsat.

I dag rummer slottet et imponerende museum, der dækker krigene i 1800-tallet samt 1. verdenskrig. Alle var det krige, der prægede Sønderjylland og Sønderborg meget. Sønderborg ligger i Slesvig, som den gang ikke hørte til det danske kongerige, men var en del af den danske helstat. I krigene 1848 og 1850 prøvede nogle at løsrive Slesvig og hertugdømmerne fra kongeriget, men tabte. I 1864 endte det hele så med, at Preussen annekterede Slesvig. Resten er historie, som man siger.

I 1914 måtte også de mænd i Slesvig, der var i den militæregnede alder og opfattede sig som danske, deltage på tysk side i 1. verdenskrig. Det kostede mange livet, og museet på slottet giver et godt billede af dette traume, der præger Sønderborg den dag i dag.

Også museet på Dybbøl Skanserlidt uden for byen giver sit billede af den del af Sønderborgs og Sønderjyllands historie.

Læg hertil Sønderborgs smukke beliggenhed ved vandet, og du har målet for en smuk tur i en historisk dansk by.