Bad midt i byen

De danske byer er ved at være kendte i hele verden for deres havnebade. Kan du lide at bade, vil vi anbefale dig at vælge sommertiden for en visit – og så bruge lejligheden til at bade i nogle af de bade, der er etableret i byernes havne de senere år.

Havnebadenes historie er en rigtig succeshistorie. Bare for få år siden var der ikke nogen som helst, der ville drømme om at tage en dukkert i en byhavn. Vandet var beskidt, der var trods rensningsanlæg stadig urensede udløb, og i en by som Aarhus løb der for eksempel en ikke alt for ren å ud lige midt i havneområdet. De fleste havne havde desuden stadig en hovedfunktion som trafikhavne, hvor der selvfølgelig først og fremmest blev taget hensyn til skibe og erhvervsvirksomheder. De rekreative hensyn lå langt nede på listen af prioriteringer.

I dag er vandet renset, og flere havne er ikke længere aktive trafikhavne, eller kun dele af dem er det. Og med nye lejlighedsbyggerier ned til vandet og anlæg af rekreative områder på de gamle kajanlæg har vejen været fri for tankerne om at at etablere havnebade.

Havnebade i København

I København er der etableret havnebade ved Sluseholmen, Fisketorvet og ved Islands Brygge. Især det sidste er umådelig populært med mange gæster – både folk, der kommer der for at bade og hygge sig.

Havnebadene i København er åbne fra 1. juni til 30. september. Du kan tjekke kvaliteten af vandet på internettet den dag, du vil besøge et af badene.

Provinsen også med

I nogle af provinsbyerne er der også etableret havnebade. Det gælder for eksempel i Aarhus og Aalborg. I Aarhus ligger det ved det nyetablerede havnekvarter Aarhus Ø, og det er også åbent i weekenderne om vinteren. Dermed kan du også prøve at blive vinterbader – eller viking, som danskerne kalder det.

I Aalborg er havnebadet åbent i sommermånederne.